සුදු මල් පොකුරක් අතින් දරා මා | sudu mal pokurak lyrics by prince udaya priyantha

prince udaya priyantha

සුදු මල් පොකුරක් අතින් දරා මා
ඔබේ සොහොන ලග තනි වී
රහසේ සැලෙනා කදුලැලි තවරා
සිහි කරමී මගෙ පියාණනි

සුදු මල් පොකුරක් අතින් දරා මා
ඔබේ සොහොන ලග තනි වී
රහසේ සැලෙනා කදුලැලි තවරා
සිහි කරමී මගෙ පියාණනි

බාල වියේ ඔබ තුරුලේ
නැලවී සෙනෙහස් ඔරුවේ
සිතුවිලි අතරේ මා තනි කෙරුවේ
නැවත නොයෙන්නට ගිය ගමනේ

සුදු මල් පොකුරක් අතින් දරා මා
ඔබේ සොහොන ලග තනි වී
රහසේ සැලෙනා කදුලැලි තවරා
සිහි කරමී මගෙ පියාණනි

කැඩපත හමුවේ හිදිමී
නිරතුරු ඔබෙ රුව දකිමී
කලා ලොවේ දොර අබියස සිටිමී
ඔබ සිටියා නම් සතුට දැනේ
ඔබ සිටියා නම් සතුට දැනේ

සුදු මල් පොකුරක් අතින් දරා මා
ඔබේ සොහොන ලග තනි වී
රහසේ සැලෙනා කදුලැලි තවරා
සිහි කරමී මගෙ පියාණනි


ගායනය : ප්‍රින්ස් උදය ප්‍රියන්ත

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු