රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා | ran kendiyakin by punsiri soysa

Punsiri Soysa


රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා
රිදී හුයෙන් බැඳලනු හැදුවා
පූජාසනයක සඳුන් දියෙන්
ඔබේ ආදරේ දෝවන්නට සිතුවා
රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා

කාටත් වරදින එකම වෙලාවක
නැති බැරිකම ආදරයට පැරදී

කාටත් වරදින එකම වෙලාවක
නැති බැරිකම ආදරයට පැරදී

මටත් වැරදුනා මමත් පැරදුනා
තේරුම් ගන්නට බැරි හදවතකට

රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා
රිදී හුයෙන් බැඳලනු හැදුවා
පූජාසනයක සඳුන් දියෙන්
ඔබේ ආදරේ දෝවන්නට සිතුවා
රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා

කීවත් මොනදේ සිතට දැනේවිද
සෙනෙහස නැතිනම් කුමටද ලතැවී

කීවත් මොනදේ සිතට දැනේවිද
සෙනෙහස නැතිනම් කුමටද ලතැවී

ඔබෙන් වියෝවුනු සිතෙන් කියනුයේ
සියතින් ගෙල සිඳ මිය යනු බැරිකම

රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා
රිදී හුයෙන් බැඳලනු හැදුවා
පූජාසනයක සඳුන් දියෙන්
ඔබේ ආදරේ දෝවන්නට සිතුවා
රන් කෙන්ඩියකින් රැකගනු බැලුවා

ගායනය :පුන්සිරි සොයිසා
පද :ප්‍රියානන්ද විජේසුන්දර
සංගීතය :සරත් ද අල්විස්

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු