ඔබට සිත ආදරේ කරයි | obata sitha adare karai by dayarathna perera lyrics

dayarathna perera


ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී සිටී
නැගුණු  සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විඳී

ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී සිටී
නැගුණු  සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විඳී
ඔබට සිත ආදරේ කරයි

ලවන් හසකැන් නුවන් කැල්මන්
හොඳින් හඳුනන්නෙ ආදරේ
නුවන් රැහැනින් බැඳෙන්නට පින්
නොමැති දෝ මා කෙරේ

මගේ විජිතේ සිනා නොමැතේ
විඩාපත් වේ ද ජීවිතේ
ඔබේ ඇසුරේ ඔබේ සෙවනේ
නවාතැන් වේ ද මා වෙතේ

ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී සිටී
නැගුණු  සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විඳී
ඔබට සිත ආදරේ කරයි

ඔබේ පෙම් ලොල් හදේ නොකැළැල්
ලැගුම් සොයමින් නුවන් අයා
යොවුන් බිඟු දැල් හෙළූ හසරැල්
මසිත සුසුමන් දවා ගියා

මගේ විජිතේ සිනා නොමැතේ
විඩාපත් වේ ද ජීවිතේ
ඔබේ ඇසුරේ ඔබේ සෙවනේ
නවාතැන් වේ ද මා වෙතේ

ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී සිටී
නැගුණු  සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විඳී

ඔබට සිත ආදරේ කරයි
දෙතොල ගොළු වී සිටී
නැගුණු  සෙනෙහේ කියනු බැරි වී
මගේ සිත වේදනා විඳී
ඔබට සිත ආදරේ කරයි


ගායනය: දයාරත්න පෙරේරා
සංගීතය: දයාරත්න පෙරේරා

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana