මේ බස් නැවතුම | me bas newathuma by punsiri soysa | lyrics

punsiri soysa


මේ බස් නැවතුම පෙර හැම දිනකම
අප හමුවුන හැටි දැන උන්නේ
මා තනිවුණ බව ඔබ සමුගෙන බව
බස් නැවතුම තව නෑ දන්නේ

මේ බස් නැවතුම පෙර හැම දිනකම
අප හමුවුන හැටි දැන උන්නේ
මා තනිවුණ බව ඔබ සමුගෙන බව
බස් නැවතුම තව නෑ දන්නේ

ඉස්සර හවසට මා එනතුරු ඔබ 
මෙතනම සිටියා දෙනෙත අයා
එකම රියක නැග එකම අසුනෙ හිඳ
ගිය හැටි මතකයි තවම එදා

මේ බස් නැවතුම පෙර හැම දිනකම
අප හමුවුන හැටි දැන උන්නේ
මා තනිවුණ බව ඔබ සමුගෙන බව
බස් නැවතුම තව නෑ දන්නේ

ප්‍රේමය නිමවුන මා අද තනිවම
රියකට මෙතැනින් ගොඩවෙනවා
ඒ රියෙහිම ඔබ තව කෙනෙකුන් ළඟ
එකම අසුනෙ ඉඳගෙන යනවා

මේ බස් නැවතුම පෙර හැම දිනකම
අප හමුවුන හැටි දැන උන්නේ
මා තනිවුණ බව ඔබ සමුගෙන බව
බස් නැවතුම තව නෑ දන්නේ


ගායනය - පුන්සිරි සොයිසා
තනුව - අශෝක් පීරිස්
පද - චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු

Comments

  1. Caesars Casino Resort Tickets - Jackson - KTH
    Buy 수원 출장마사지 Caesars Casino Resort tickets 창원 출장마사지 at Ticketmaster.com. Find Caesars Casino Resort 제주도 출장안마 venue concert and event schedules, venue 용인 출장안마 information, directions, Thu, Dec 16The Miss America 100th Sat, 속초 출장샵 Dec 18Basketball Hall Of Fame

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana