හදේ කොතැනක හෝ හිඳී | hade kothanaka ho lyrics by sunil edirisingheහදේ කොතැනක හෝ හිඳී ඔබ නිදා නොනිදා මෙන් .....
බලා අවසර සොයා කල් දැන වෙලා හසරැහැනින්
පෙලයි මා....මුදා සුව දැහැනින් ......

හදේ කොතැනක හෝ හිඳී ඔබ නිදා නොනිදා මෙන් .....
බලා අවසර සොයා කල් දැන වෙලා හසරැහැනින්
පෙලයි මා....මුදා සුව දැහැනින් ......

සයුරැ ඉම රත් සිතිජ රේඛාවේ ....
මියෙන හිරැ සේ ගිලී බිම් අඳුරේ
තලා මා සිත පලා ගිය ඔබ
දවයි මා....අද තනිවෙනා මොහොතින් ..

හදේ කොතැනක හෝ හිඳී ඔබ නිදා නොනිදා මෙන් .....
බලා අවසර සොයා කල් දැන වෙලා හසරැහැනින්
පෙලයි මා....මුදා සුව දැහැනින් ......

උතුම් පිවිතුරැ ප්‍රේමයේ නාමෙන්....
සහස් සුවහස් පැතුම් බල මහිමෙන්
ඉනූ කඳුල ද සිඳෙන්නට පෙර
යදින්නම්...ඔබ මැකී යනු මතකින්.....

හදේ කොතැනක හෝ හිඳී ඔබ නිදා නොනිදා මෙන් .....
බලා අවසර සොයා කල් දැන වෙලා හසරැහැනින්
පෙලයි මා....මුදා සුව දැහැනින් ......

ගායනය :- සුනිල් එදිරිසිංහ
පද රචනය:- කරැණාදාස සපුතන්ත්‍රි
තනුව:- රෝහණ වීරසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී