තොටුපොල අයිනේ | thotupola ayne kawda atha wananne


තොටුපොල අයිනේ
කවුද අත වනන්නේ
කවුද අත වනන්නේ
තොටුපොල අයිනේ...//

හැන්දෑ වරුවේ ඉවුරේ වැටකේ
උණ පඳුරේ හෙවනේ
හබල බිඳීලා
හබල බිඳීලා පෙරැලුණු ඔරුවක
සුන් බුන් නෙත දැවටේ
ඒ දෙස නොබලමි
ඒ දෙස නොබලමි
තොටුපොල අයිනේ
කවුද අත වනන්නේ

ආ මඟ අඳුරේ
පෙර මඟ දෙගොඩින්
තරු යුවලක් ඇවිලේ
ඔරු කඳ ඇතුළේ
ඔරු කඳ ඇතුළේ නුපුරුදු සුවඳක්
දිය මංකඩ විසිරේ
හෙට මම හිනැහෙමි
හෙට මම හිනැහෙමි
තොටුපොල අයිනේ
කවුද අත වනන්නේ

තොටුපොල අයිනේ
කවුද අත වනන්නේ
කවුද අත වනන්නේ
තොටුපොල අයිනේ


පද රචනය : මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
ගායනය : සංගීතය : වික්ටර් රත්නායක

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු