සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්.| Suba prarthana kiyaman

සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
මා වටකර සතර දෙසින්...
ගිලිහෙන මුත් මුවට මුවින්...
ඔබේ මුවින් නැති පැතුමන්...
මට නැත අගනේ...

සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා...

මා ඈ කර මාල බඳින්නේ...
ඔබේ නෙත් තරු සැලී දිලින්නේ...
මා ඈ ගත සළු පළඳන්නේ...
ඔබේ නෙත් අග කඳුළු පිරෙන්නේ...
ගිගුම් හඬින් මගුල් සිලෝ...
පෝරුව දෙදරයි...

සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා...

මධුසමයට මගට බහින්නේ...
ඔබෙ නෙත් පෙර මග හමුවන්නේ...
රහසින් බැඳි පෙම සිහිවන්නේ...
අප මින් මතු නැත හමුවන්නේ...
ඔබ අන්සතු ළඳක් කියා....
ඇයි මට කීවේ....

සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා කියමන්...
සුබ ප්‍රාර්ථනා 


පද රචනය : ලූෂන් බුලත්සිංහල
තනුව හා සංගීතය : ගායනය : විශාරද ගුණදාස කපුගේ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී