සමනල වැව පුරවන්නට | samanala wewa purawannata

සමනල වැව පුරවන්නට
බෙලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත්
ආදර කදු තරනය කර
දෙහදක් අද වෙන්ව ගිහින්
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා 
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා

පහන් තරැව පායා විත්
ඔබ එන බව පවසන විට //
සරසවියේ රෑනින් ඔබ ඉගිල ගිහිල්ලා
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා 
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා

පෙර දින අප හමු වූ තැන 
නටබුන් පමණකි කදුලක//
කදු අ‍තරේ වළා රොදක ඔබ සැගවීලා
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා

සමනල වැව පුරවන්නට
බෙලිහුල් ඔය ගලා ඇවිත්
ආදර කදු තරනය කර
දෙහදක් අද වෙන්ව ගිහින්
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා 
සුවද හදේ රදවලා යන්න ගිහිල්ලා....ගායනය : කරුණාරත්න දිඋල්ගනේ
පද රචනය : ඉන්දුසිරි සුරවීර
තනුව : කරැණාරත්න දිවුල්ගනේ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු