සාගර තරංගා | sagara tharanga

සාගර තරංගා
සුදු වෙරළ සිබින්නා
නුහුරු නුපුරුදු දූපතේ
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
නොබිදෙන සෙනෙහසින්
මේ ගයන්නේ ආදරේ ගීතයයි//
මහ සමුදුරෙන් එහාමේ පුංචි නවාතැනේ
දැල්වෙන පහන්සිලෙන්
ඔබේ දෙනෙතට එබී
මේ ගයන්නේ ආදරේ ගීතයයි
සාගර තරංගා
සුදු වෙරළ සිබින්නා
නුහුරු නුපුරුදු දූපතේ
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
නොබිදෙන සෙනෙහසින්
මේ ගයන්නේ ආදරේ ගීතයයි

සිත ඉගියකින් සැලී
ගිනියම් දිගන්තයේ
බොල් පිණි සුලන් දැලෙන්
ඔබේ දෙනෙතට එබී
මේ ගයන්නේ ආදරේ ගීතයයි
සාගර තරංගා
සුදු වෙරළ සිබින්නා
නුහුරු නුපුරුදු දූපතේ
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
නොබිදෙන සෙනෙහසින්
මේ ගයන්නේ ආදරේ ගීතයයි
ආදරේ ගීතයයි
ආදරේ ගීතයයි


ගායනය: විශාරද ජගත් වික්‍රමසිංහ
පද රචනය: රොඩ්නි විදානපතිරණ
සංගීතය-: සුනිල් ධර්මසේන

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු