පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ | Perum puragena a sansare

පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ..
පැතුම ද සුනු විසුනුව වැටුනේ..
කාටද රිදුනේ - කවුරුද හැඩුවේ
දුම්රිය මොහොතක් නතර වුනේ...

මලක් වගේ රොන් සුවඳ වගේ
ජිවතයේ සුව අපමන වේ...//
දොලක් වගේ දිය දෝත වගේ
ජිවීතයේ අම සිසල දැනේ...

පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ..
පැතුම ද සුනු විසුනුව වැටුනේ..
කාටද රිදුනේ - කවුරුද හැඩුවේ
දුම්රිය මොහොතක් නතර වුනේ

වරක් නෙතඟ කදුළැලි පිරුනාදෝ
සිතට දරාගනු බැරි දුක් වීදෝ...//
දිවිය මොන තරම් සුන්දර දෝ
දුකම කොයි තරම් සතුටක් දෝ...

පෙරුම් පුරාගෙන ආ සංසාරේ..
පැතුම ද සුනු විසුනුව වැටුනේ..
කාටද රිදුනේ - කවුරුද හැඩුවේ
දුම්රිය මොහොතක් නතර වුනේ


ගායනය - සේනානායක වෙරලියද්ද
පද රචනය - පූජ්‍ය මහකණුමුල්ලේ වජිර හිමි
සංගීතය - සේනානායක වෙරලියද්ද

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු