පෙම් සිලිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී විහිදී විසිරෙන්නා | Pem sililare thun sitha ithiri wihidi wisirenna

පෙම් සිලිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී විහිදී විසිරෙන්නා
වසන්ත ගීතේ පවනේ පාවේ
විල්තෙර නිල්ලේ හද සන්සුන් කළ ගී හඬ යලි ඇසුනා
කව්දෝ ආවේ කව්දෝ ආවේ.....

පෙර දිනේ සොඳුරු රුව ඔබේ නෙතු කොනේ ඇඳි පැයේ
ආදරේ මං පෙතේ ආවේ දෑත ගෙන දෙන්නා

පෙම් සිලිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී විහිදී විසිරෙන්නා
වසන්ත ගීතේ පවනේ පාවේ
විල්තෙර නිල්ලේ හද සන්සුන් කළ ගී හඬ යලි ඇසුනා
කව්දෝ ආවේ කව්දෝ ආවේ.....

හසරැලි තොලග නැගී නැගී හද නිවී සිහිල දේ
ආදරේ මං පෙතේ
ආවේ දෑත ගෙන දෙන්නා

පෙම් සිලිලාරේ තුන් සිත ඉතිරී විහිදී විසිරෙන්නා
වසන්ත ගීතේ පවනේ පාවේ
විල්තෙර නිල්ලේ හද සන්සුන් කළ ගී හඬ යලි ඇසුනා
කව්දෝ ආවේ කව්දෝ ආවේ.....

පද රචනය : කරුණාරත්න අබේසේකර ශූරීන්
තනුව හා සංගීතය: සරත් දසනායක
ගායනය : නීලා වික්‍රමසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු