පායා සීත රැයේ | Paya Seetha Raye

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනි වූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවණේ

තනි තරුවේ ඔබ විලසින්
තනි වී ඇත මා සසරේ //
යළි මේ භවයේ නෑ හමුවන්නේ
ඈ යළි නොඑනා ඔබේ ලොවේ

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනි වූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවණේ

මද පවනේ රැඳි විලසින්
හඬ තාම ඇසේ ඇයගේ //
රෑ තනි යහනේ මේ දුක් සිහිනේ
පමණද උරුමය ජීවිතයේ

පායා සීත රැයේ
පාවී නිල් අඹරේ
දිලෙනා තරුවේ
තනි වූ තරුවේ
ඈ නෑ මා සෙවණේ


ගායනය - විජය කුමාරතුංග
පද රචනය - කුලරත්න ආරියවංශ
සංගීතය - මහාචාර්ය සනත් නන්දසිරි

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී