පාට දේදුනු සේදිලා | Pata dedunu sedila

පාට දේදුනු සේදිලා
ඈත කඳු යායේ
සීත ‍රෑ සඳ පීදිලා
නීල තරු යායේ
නීල තරු යායේ

ඈ ලවන් තෙරේ සෝ ගී සුසුම් නැඟේ.....
මීදුම් වළා ලෙසින් පාවී ඈතින් හැපී බිඳේ....

පාට දේදුනු සේදිලා
ඈත කඳු යායේ
සීත ‍රෑ සඳ පීදිලා
නීල තරු යායේ
නීල තරු යායේ

මා නුවන් දියේ පීනා නැගෙන් සඳේ....
පායා දුරින් ඇදී ඈ මෙන් පාවී නොයන් සඳේ......

පාට දේදුනු සේදිලා
ඈත කඳු යායේ
සීත ‍රෑ සඳ පීදිලා
නීල තරු යායේ
නීල තරු යායේ

පද රචනය : කුමාරදාස සපුතන්ත්‍රී
තනුව හා සංගීතය : ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
ගායනය : සුනිල් එදිරිසිංහ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී