ඔබෙන් තොර ලෝකයක් | Oben thora lokayak

ඔබෙන් තොර ලෝකයක්
කොයින්දෝ...
ඔබෙන් තොර හීනයක්
ඔබෙන් තොර මාවතක්
ඔබෙන් තොර ගීතයක්
කොයින් දෝ...

දකින හැම රූපය ම ඔබේ රුව සේ පෙනේ
අසන හැම ගීයක ම ඔබේ කටහඬ ඇසේ
ඔබේ කටහඬ ඇසේ...

ඔබෙන් තොර ලෝකයක්
කොයින්දෝ...
ඔබෙන් තොර හීනයක්
ඔබෙන් තොර මාවතක්
ඔබෙන් තොර ගීතයක්
කොයින් දෝ...

සිහිනයෙන් සිහිනයට ඔබයි සැරි සරන්නේ
ඇසිපියෙන් ඇසිපියට ඔබ පමණි සිටින්නේ
ඔබ පමණි සිටින්නේ...

ඔබෙන් තොර ලෝකයක්
කොයින්දෝ...
ඔබෙන් තොර හීනයක්
ඔබෙන් තොර මාවතක්
ඔබෙන් තොර ගීතයක්
කොයින් දෝ...


පද රචනය : මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
තනුව හා සංගීතය: ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක
ගායනය : අබේවර්ධන බාලසුරිය

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana