නීල කොබෙයි රෑන ඇදී | Neela Kobei Rana Adi

නීල කොබෙයි රෑන ඇදී
වී අහුලන ඉපනැල්ලේ//
මාල ගිරවු පේලි ගැසීලා
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා...
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා...

වක්‌කඩ ළඟ දිය සුළියේ
තිත්ත පැටව් කලබලයේ//
ඒ තාලෙට වරල් සළාලා//
නව අවුරුදු නැටුම් නටනවා...//

ඔංචිලි චිලි චිල්ල මලේ
වැල්ල දිගට නෙල්ලි කැලේ//
ගසුයි වැලුයි මලින් පිරෙනවා//
ගම්මානෙට අවුරුදු එනවා...//

නා වැටියම දළු දමලා
නා අතු අග මල් පිපිලා//
බාල ලියන් ටිකිරි හිනාවේ//
රිදී එළිය ගමට ගෙනාවේ...//

නීල කොබෙයි රෑන ඇදී
වී අහුලන ඉපනැල්ලේ//
මාල ගිරවු පේලි ගැසීලා
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා...
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා
නව අවුරුදු ගීත ගයනවා


පද - මහගම සේකර ශූරීන්
තනුව සහ ගායනය - පණ්ඩිත් ඩබ්.ඩී. අමරදේව

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana