මං නුඹෙම ද අහන හිතින් | Man Nubemada Ahana Hithin

මං නුඹෙම ද අහන හිතින්..
නුඹ මගෙමද හිතනවානම්..
මං විතරද අහන මුවින්..
මගෙ විතරද කියනවා නම්..

සාගරේ හඬ දිගේ..
මේ ගඟ ගලනවානම්..
මං නුඹේ නුඹ මගේ..
අපි අපේ විතර නම්..

සද අහසට රළු පොළව දුරයි කියනවා..
එක ඉවුරේ දෙතැනක ඇයි අහනවා..
කිසිවක් නොඅසා ගං දිය පහලට ගලා යනවානම්..
අපි ගැන දන්නා කවුරුත් තව නෑ..
අපි අපේ විතර නම්..
අපි අපේ විතර නම්..

මං නුඹෙම ද අහන හිතින්..
නුඹ මගෙමද හිතනවානම්..
මං විතරද අහන මුවින්..
මගෙ විතරද කියනවා නම්..


සාගරේ හඬදිගේ..
මේ ගඟ ගලනවානම්..
මං නුඹේ නුඹ මගේ..
අපි අපේ විතර නම්.. //පද රචනය : රඛිත වාකිෂ්ඨ
තනුව හා සංගීතය : තිලිණ රුහුණගේ
ගායනය : ජගත් වික්‍රමසිංහ 

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු