මම කැමති නෑනට නෑනා කැමති නෑ මට | mama kamathi nanata nana kamathi na mata

ජයමංගල ගී තාලෙට..
පිඹ පිඹ බටදඬු නලා..
ජයපැන් බොන සෙබල රැලක්..
විලසට හඩ තල තලා..

රසකර මම පවසන්නෙමි..
මිණි කිංකිණි සොලවලා..
අසනු මැනවි අසනු මැනවි..
අසනු මැනවි තුටුවෙලා...

මම කැමති නෑනට 

නෑනා කැමති නෑ මට //

පරයන ඉඳුනිල් කැට..
දෙනෙතෙහි ඇති කැල්මට..
වසඟ නොවන් මෙහි කවුරුද..
නෑනගෙ එක බැල්මට..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

පොත්ටික තුරුලට අරන්..
මුව මදහස රැලි පෙරන්..
පාසල් යන දෙවැට දිගේ..
නෑනා මගෙ රත්තරන්..//

මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

මැල්ලුමකට වෙල් පළා..
නෙලන්න සිහිනිඟ සලා..
යන විට රණ මොණරි වගේ..
මගෙ හද කුල්මත් කළා..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

අඩසඳ වන් නළලතේ..
චන්දන තිළකය ඇතේ..
සිකිපිල වැනි වැනි කෙස් කළඹද..
කිතුල් රෑන පැරදෙතේ..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

නහැඹුල් හද කිතිකැවී..
නව රසදුන් සරසවී..
මගෙ දුප්පත් පැලේ ඉන්න..
එනවද මධු මාධවී...//

මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

මුහුදෙහි රළ පෙල ගැසී..
ගමන සදිසි යන ලැසී...
ඇගෙයි මගෙයි ආදරයට..
ආසිරි මල් වැසි වසියි...//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

ඔබෙන් ලැබෙන තොත්තුවේ..
රසයට හද පත්තුවේ..
කිරි පැණියි වගේ ඉන්න..
එන්වද මගෙ වස්තුවේ..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

කරදර බාධක මැද්දේ..
දිවි ගඟ පහලට ඇද්දේ..
ගල් පර දැක පෙරමුණේ..
මොන නදිය ද නැවතුනේ..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

හසරැලි නැත්තම් මුහුණේ..
සිතුවිලි ලස්සන ද නැතේ..
වේදනාව නැති ලොවේ..
ජීවිත රසවත් නොවේ..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //

ගන්නට ඔබ වාඩුවක්..
නැහැ මට ඉන් පාඩුවක්..
හදමුද අපි කූඩුවක්..
වෙමුද පරවි ජෝඩුවක්..//


මම කැමති නෑනට 
නෑනා කැමති නෑ මට //


ගායනය : සහන් ජයශාන්ත
(මුල් ගායනය සහ ගී පද - එම්. වී ගුණදාස)

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී