මල් මදහාස පීදෙනා | Mal Madahasa Peedena


මල් මදහාස පීදෙනා
නිල් නෙතු ඈගෙ පා සලා
සෙනෙහස පෑවා ලංවීලා..
දුටු ඔබ දෑස පෑ සිනා
හද රැදි සෝක වේදනා
සැනෙකින් යාවී හැංගීලා...

ඇය මගෙ ජීවෙ පෙම්ලෝකෙ
එක මඟ ආවෙ සංසාරේ
නිදැල්ලේ සරන්නේ මා හා
වසන්තේ පෙමින් ලංවීලා
මල් මදහාස පීදෙනා
නිල් නෙතු ඈගෙ පා සලා
සෙනෙහස පෑවා ලංවීලා..
දුටු ඔබ දෑස පෑ සිනා
හද රැදි සෝක වේදනා
සැනෙකින් යාවී හැංගීලා...


මුව දැක ඈගෙ මල්වාරේ
බඹරුන් ඒවි සංසාරේ...
ගයන්නේ - රඟන්නේ ඈ...හා
බිඟුන්ගේ රුවින් මත් වීලා...
මල් මදහාස පීදෙනා
නිල් නෙතු ඈගෙ පා සලා
සෙනෙහස පෑවා ලංවීලා..
දුටු ඔබ දෑස පෑ සිනා
හද රැදි සෝක වේදනා

සැනෙකින් යාවී හැංගීලා...//
සැනෙකින් යාවී හැංගීලාගායනය : රන්දීර් විතාන සහ භාතිය ජයකොඩි
පද රචනය : චන්ද්‍රදාස ප්‍රනාන්දු
සංගීතය : කෙන් ලැපන් (සරිගම)


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු