මා ළඟටම තව ළංවෙලා | Ma langatama thawa lan wela

මා ළඟටම තව ළංවෙලා
හිදින්න නිහඩ නුවන් පියා
මා සීතාවෝ සැතපෙන නින්දේ
නූපුර හෝ ප්‍රියේ ..පා සුළැගිල්ලේ
අද නමි අවදි නොවෙි
කුසුමි කැකුළ නිදනා තුරා

සදගිරි පවුවෙි පෙරදා සංසාරේ
සැතපුණ දා දුටු කින්නර පෙමි සිහිනේ
මහළු වෙලා අද සද වාගේ
යෞවන රෑ සද බලාන උන්නාවෙි

මා ළඟටම තව ළංවෙලා
හිදින්න නිහඩ නුවන් පියා
මා සීතාවෝ සැතපෙන නින්දේ
නූපුර හෝ ප්‍රියේ ..පා සුළැගිල්ලේ
අද නමි අවදි නොවෙි
කුසුමි කැකුළ නිදනා තුරා

කල්ප කාල යුග අප අතරින් ගෙවිලා
අපි යමු මෙි රෑ අනාගතය සොයලා
නල මුදු සුවදේ නිදන මලේ
මට මල් රොනගුන් සුවද දැනේ ළදුනේ


ගායනය : W.D. ආරියසිංහ 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු