ලොවෙි කොයි කාටත් හොරෙන් | Lowe koy katath horen

ලොවෙි කොයි කාටත් හොරෙන්
ලැගුම් ගන්නම් ඇසිල්ලක් මා
ඔබෙි සිත් යහනේ ....//

නින්ද නොමැතිව හිදින විට ඔබ
කවුළු දොර ලග මග බලා.....
සුළං රැල්ලේ එතී එන්නම්
රැවැත්තියෙ මා ඔබ සොයා .....

ලොවෙි කොයි කාටත් හොරෙන්
ලැගුම් ගන්නම් ඇසිල්ලක් මා
ඔබෙි සිත් යහනේ 

සුසුදු කවි ගී සෙමින් මුමුණන
ඔබෙි තනි නොතනිය මකා....
ළසද කැල්මෙි වෙලී එන්නම්
රැවැත්තියෙ මා ඔබ සොයා .....

ලොවෙි කොයි කාටත් හොරෙන්
ලැගුම් ගන්නම් ඇසිල්ලක් මා
ඔබෙි සිත් යහනේ //


ගායනය :රොශාන් සිරිවර්ධන
පද රචනය : කිත්සිරි නිමල් ශාන්ත
සංගිතය : ආචාර්ය රොහණ විරසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු