ජීවිතේට අරුණ උදාවෙයි | Jeewitheta aruna udawey

ජීවිතේට අරුණ උදාවෙයි
යොවුන් හැඟුම් දෝරෙ ගලායයි
මල් සුවඳක් සේ ඇදෙන්න
තුඩින් තුඩට හිනැහෙන්න
නැකත උදාවෙයි හ්ම් හ්ම් හ්ම්.....

අහස් ගඟේ දෑල විශාලයි
සිතුවිලි වල යදම් බිඳී යයි
අනන්තයට ඇහෙනාතුරා . ...හිනාවෙන්න
හිමව්කුලෙන් එහා ලොවකට
ඉගිල යන්න
සිතුම් ගලා එයි  හ්ම් හ්ම්

ජීවිතේට අරුණ උදාවෙයි
යොවුන් හැඟුම් දෝරෙ ගලායයි
මල් සුවඳක් සේ ඇදෙන්න
තුඩින් තුඩට හිනැහෙන්න
නැකත උදාවෙයි හ්ම් හ්ම් හ්ම්

ඇළේ දොළේ සීත මනාවයි
කිමිද යන්න කරුණු බොහෝවෙයි
සිතිවිලි සිත් ඉරයි හඳයි
බැඳ තබන්න.
තුරුණු සිතින් උන්මාදෙන්
ලොව බලන්න
හැගුම් හමා එයි හ්ම් හ්ම් හ්ම්

ජීවිතේට අරුණ උදාවෙයි
යොවුන් හැඟුම් දෝරෙ ගලායයි
මල් සුවඳක් සේ ඇදෙන්න
තුඩින් තුඩට හිනැහෙන්න
නැකත උදාවෙයි හ්ම් හ්ම් හ්ම්

ගායනය : චම්පා කල්හාරි
පද රචනය : නිලාර්.එන්.කාසිම්
සංගීතය : ජගත් ජයවර්ධන


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana