හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ | Hiru gilila sandu naga a niyawe

හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව හිරු පිබිදුනු විලාසේ //
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක් වී නැහැ නුඹ තලාවේ //

උදා ගිරෙන් හිරු පායා
සඳු දැක ගනු රිසියේ
පැතූ පැතුම් ඉගිලී යයි
අවර ගිරෙන් සැඟවී

හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව හිරු පිබිදුනු විලාසේ //
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක් වී නැහැ නුඹ තලාවේ //

එදා වගේ කවදාවත්
යලි අප හමුවෙන්නෑ
පැතූ පැතුම් කවදාවත්
සතුටක් ගෙන දෙන්නෑ

හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව හිරු පිබිදුනු විලාසේ //
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක් වී නැහැ නුඹ තලාවේ //

නිල් දිය දහරින් පෙන කැටි අතරින්
පැතුමන්ද ඒ පාවුනේ
පැතුවාට සිතුවාට ආවාද නෑ නේද
මේ වාගේ මල් ජිවිතේ

හිරු ගිලිලා සඳු නැග ආ නියාවේ
සඳු මිලිනව හිරු පිබිදුනු විලාසේ //
ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක් වී නැහැ නුඹ තලාවේ //

ඔබයි මමයි මමයි ඔබයි
හිරු සඳු එක් වී නැහැ නුඹ තලාවේ ///


ගායනය - චන්ද්‍රලේඛා පෙරේරා
තනුව - රූකාන්ත ගුණතිලක

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී