දිය ගොඩ සැම තැන කිරි ඉතිරේ | diya goda samathana kiri ithire

දිය ගොඩ සැම තැන කිරි ඉතිරේ
ගස් වැල් කිරි මුහුදේ කිමි දේ
මද මුදු සුලගින් අප නැලවෙන්නේ
බැබලෙන හදපානේ …
හද පානේ හද පානේ හද පානේ රෑ යාමේ……

මගෙ පොඩි නංගී කිරි ඉල්ලා
දෝත නගා මා ඉහල බලා
අමිබිලියෝ කියම්න් නැල වෙන්නේ
බැබලෙන හදපානේ …
හද පානේ හද පානේ හද පානේ රෑ යාමේ……

දිය මතුපිට කිරි රැල්ල නැගේ
ඹරුවෙක් තනිවී ඈත පෙනේ
හෝ ගා මුහුදේ රැල්ල බිදෙන්නේ
බැබලෙන හදපානේ …
හද පානේ හද පානේ හද පානේ රෑ යාමේ……

වවුලන්ගේ බක මූණන්ගේ
නාදේ ඉදහිට මටද ඇසේ
අඳුර සොයලා මුලුගන්වෙන්නා
බැබලෙන හදපානේ …
හද පානේ හද පානේ හද පානේ රෑ යාමේ……


පද රචනය :හියුබත් දිසානායක
තනුව හා සංගීතය :ගායනය: සුනිල් සාන්ත

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana