දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමනි දුටුවා දා සිට | Disapamok Aduruthumani Dutuwa Da Sita

දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමනි දුටුවා දා සිට
මනමේ කුමරි ඇගේ රුව මා
මනස කලබයි තක්සලාවෙන් ඉවත යන්නෙමි

තුරුණු ලැමහස වැසුණු වරලස
පොතට නොව වෙන අතක යයි සිත
ඇයද කිවිඳුන් කියන සුරලිය
සිතැඟි විහඟුන් සොයති නිදහස
දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමනි දුටුවා දා සිට
මනමේ කුමරි ඇගේ රුව මා
මනස කලබයි තක්සලාවෙන් ඉවත යන්නෙමි


ලියන අටුවා කතා විවරණ
සැලෙන හදකට කුමන ශිල්පද
ඉතින් ගුරු සිත නොරිදවා යමි
වෙනත් පෙදෙසක ශිල්ප සෙවුමට 

දිසාපාමොක් ඇදුරු තුමනි දුටුවා දා සිට
මනමේ කුමරි ඇගේ රුව මා
මනස කලබයි තක්සලාවෙන් ඉවත යන්නෙමි
පද රචනය : උපාලි ධනවලවිතාන
තනුව හා සංගීතය : සරත් දසනායක
ගායනය: ටී.එම් ජයරත්න

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු