දේදුනු රන් පැහැය හෙලා | Dedunu ran pahaya hela

දේදුනු රන් පැහැය හෙලා
මෝහන තොල් යහන සලා
හද සිඳ බිඳ ඉවත නොයන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ
නැවුම් ලොවක හද සඟවන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ

සීත හිමේ හිම සිසිලෙන් ආල හැඟුම් මවා
පාන නුරා නෙතු ඉඟියෙන් කෝල පැතුම් නිවා
නැවුම් ලොවක හද සඟවන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ

දේදුනු රන් පැහැය හෙලා
මෝහන තොල් යහන සලා
හද සිඳ බිඳ ඉවත නොයන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ
නැවුම් ලොවක හද සඟවන්

රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ

පෙමට පිදෙන සිතැඟි කළඹ මොනර ගමන් ලතා
පවන ලෙලෙන ලපළු විලස සිතට ගිමන් නිවා
නැවුම් ලොවක හද සඟවන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ 

දේදුනු රන් පැහැය හෙලා
මෝහන තොල් යහන සලා
හද සිඳ බිඳ ඉවත නොයන්
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ
නැවුම් ලොවක හද සඟවන්

රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ

රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේ
රුවන් නෙළුම් කුමාරියේපද රචනය : උපාලි ධනවලවිතාන
තනුව හා සංගීතය : සරත් ද අල්විස්
ගායනය : අබේවර්ධන බාලසූරිය

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී