බෝවිටියා දං පළුකං වාරේ | Bovitiya Dan Palukan Ware

බෝවිටියා දං පළුකං වාරේ
මේ නොවැ පොඩි නංගෝ
කුරුඳු කැලේ සුදු වැල්ලේ
මා දං වැහි වැහැලා නංගෝ

සිහිවෙන විට තොල කට ද තෙමෙයි
මේ මා යනවා නංගෝ
බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ

මා යන්නේ මේ වෙලටයි මා අත
හැරයන්කෝ නංගෝ
බාලොලියා බෝවිටියා කන්නෝ
නරක ළමෝ නංගෝ
ඊයේ වාගේ ඕළු නෙළා ගෙන
මම එන්නම් නංගෝ
බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ

ඒ  බොරුවට මා විහිළු කළා නොවැ
තරහද මගෙ නංගෝ
රතට රතේ කජු පුහුලම් ඔබ දැකැ සැඟවෙනවා නංගෝ
අපට එපා ඔය ලජ්ජා ඇති අය
එන්නැ මෙහෙං නංගෝ
බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ

පුහුල් හොරා නම් කරෙන් දැනෙන්නා
කීවා නොවැ නංගෝ
සුදෝ ඔබේ දිව දම් පැහැ වූයේ
කිමද අහෝ නංගෝ
මටත් හොරෙන් ඔබ දං කෑවා නොවැ
යසයි යසයි නංගෝ
බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ

බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ
සුදෝ ඔබේ කට අතට වඩා
වේගෙන් යනවා නංගෝ
ඊට වඩා දැන් පය ඉක්මන් කර
ගෙදරට යමු නංගෝ
බෝවිටියා දං බාලොලි පළුකං
කරඹ ගොඩයි නංගෝ


ගායනය ,පද සහ තනුව - සුනිල් සාන්ත ශූරීන්

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana