බිමට වඩින් බිමට වඩින් | Bimata Wadin Bimata Wadin

බිමට වඩින් බිමට වඩින්
ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ…//
ඔන්න ගොරබිරම් රකුසෝ
අමු කැලෑ බිඳන් එනවෝ…//

දිව සවනින් අසා මිනිස් කන්නලව්ව පුරාණයේ
රුක් විමනින් පොළොවට වැඩි ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ
නිල්ල නිලන තුරුලිය වූ අප පාමුල බැතින් ළයේ
පූජා කළ මිනිසත්බව රකුසු වෙසින් ඒවි ලියේ
පූජා කළ මිනිසත්බව රකුසු වෙසින් ඒවි ලියේ

බිමට වඩින් බිමට වඩින්
ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ…//
ඔන්න ගොරබිරම් රකුසෝ
අමු කැලෑ බිඳන් එනවෝ…//


ළපලු නටන අප සියොලඟ විලිකුන් පල හටගන්නේ
සිව් සිය ගව් කෝටි වරුස අප යහතින් වැඩ උන්නේ
තණ්හාවේ වියරු වෙසින් අද උන් අප වෙත එන්නේ
දිවි රැක ගන්නට නුඹ රුක් විමානයෙන් බැසපන්නේ
දිවි රැක ගන්නට නුඹ රුක් විමානයෙන් බැසපන්නේ

බිමට වඩින් බිමට වඩින්
ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ…//
ඔන්න ගොරබිරම් රකුසෝ
අමු කැලෑ බිඳන් එනවෝ…//


අගිල් කපුරු සුවඳ තෙලින් අප පැදකුණු කළ වැසියෝ
නිරුදක කතරක් හෙට මෙහි මවනා දුර්ගුණ ගැතියෝ
පොරෝ කියත් අවි බලයට සිරස නමන වන දෙවියෝ
අපට පිහිට වනු කෙලෙසද ඒ තෙද බල අද නැතියෝ
අපට පිහිට වනු කෙලෙසද ඒ තෙද බල අද නැතියෝ

බිමට වඩින් බිමට වඩින්
ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ…//
ඔන්න ගොරබිරම් රකුසෝ
අමු කැලෑ බිඳන් එනවෝ…//
බිමට වඩින් බිමට වඩින්
ස්වර්ණමාලි කුමාරියේ…//
ගායනය: අයිවෝ ඩෙනිස්
පද රචනය : අජන්තා රණසිංහ
සංගීතය: ප්‍රේමසිරි කේමදාස

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු