අනුරාධපුරය ඔබයි | Anuradhapuraya Obai

අනුරාධපුරය ඔබයි
සිරිසර දෙදහස් වසරක්
ඈත අතීතයේ//

වල් බිහි වන්නට නාරිනු මැන
කෙත් යාය නිල දිලෙනා
සිඳ බිඳ ලන්නට නාරිනු මැන
තුඟු වාපි රැළි නැ‍ඟෙනා//

අනුරාධපුරය ඔබයි
සිරිසර දෙදහස් වසරක්
ඈත අතීතයේ//

යට ගිය ඉසුරයි අහස සිඹින
මහ ථුප මන බඳනා
පොපියන දෙනෙතයි හෙට දවසක
මිණි පාන නෙත ගැටෙනා//

අනුරාධපුරය ඔබයි
සිරිසර දෙදහස් වසරක්
ඈත අතීතයේ//


ගායනය: අබේවර්ධන බාලසුරිය
පද රචනය: මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න
සංගීතය: ආචාර්ය වික්ටර් රත්නායක

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී