ආදරේ ඔබගෙන් හිමි වේදෝ | Adare Obagen Himi Wedo

ආදරේ ඔබගෙන් හිමි වේදෝ
මා ඔබේ සැනසුම වේදෝ
මල්සරේ පාවීලා... ඒ සුවේ වැහීලා...
මාගේ දෑසේ... ආදරේ සේයා...

යං යං යං පාවී පාවී
ඈත ලස්සන මල් මල් මල් මල්
සිහින ලොවකට නිල් නිල් නිල් නිල්
දෑස දකිනට පෙම් පෙම් පෙම් පෙම්
රහස කියනට ආවා...
ඔබ සොයා මා ආවා

ජීවිතේ සැනසුම් හමුවේවා
ආදරේ තව ළං වේවා
රන් රසේ පෑහීලා ආදරේ නෑවීලා
පාරාදීසේ වේදනා නෑ... නෑ....

යං යං යං පාවී පාවී
ඈත ලස්සන මල් මල් මල් මල්
සිහින ලොවකට නිල් නිල් නිල් නිල්
දෑස දකිනට පෙම් පෙම් පෙම් පෙම්
රහස කියනට ආවා...
ඔබ සොයා මා ආවා


පද රචනය : හේමසිරි හල්පිට
තනුව හා සංගීතය : ගායනය : ජගත් වික්‍රමසිංහ

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී