සුළඟ නුඹ වගෙයි | Sulaga numba wagei


සුළඟ නුඹ වගෙයි - සිත් මල වටා එතෙයි
මල් සුවද හොර හොරෙන් අරන් - යන්නටම හදයි..
වැස්ස නුඹ වගෙයි - සිත් මලට ඇද වැටෙයි
මලේ පාට නොසේදීම - පුදුමයක් තමයි...

සිත තනිකලෙත් නුඹයි..
පසු පසම එලව එලවා විත්
සැනසුවෙත් නුඹයි..
නුඹ මගේ හිත අරන් ගියා
පුදුමයක් නොවෙයි..

සුළඟ නුඹ වගෙයි - සිත් මල වටා එතෙයි
මල් සුවද හොර හොරෙන් අරන් - යන්නටම හදයි..
වැස්ස නුඹ වගෙයි - සිත් මලට ඇද වැටෙයි
මලේ පාට නොසේදීම - පුදුමයක් තමයි...

සිත තනිකලෙත්  නුඹයි..
මගෙ සිතේ සියුම් තැන් සොය සොය
රිදෙව්වෙත් නුඹයි..
ඒත් නුඹෙන් සිත නොබිදේ
පුදුමයක් තමයි..

සුළඟ නුඹ වගෙයි - සිත් මල වටා එතෙයි
මල් සුවද හොර හොරෙන් අරන් - යන්නටම හදයි..
වැස්ස නුඹ වගෙයි - සිත් මලට ඇද වැටෙයි
මලේ පාට නොසේදීම - පුදුමයක් තමයි...

ගායනය : කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
පද රචනය : යමුනා මාලනී පෙරේරා
සංගීතය : ගුණදාස කපුගේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී