මේ මිහිමඩලේ | Me Mihi Madale

මේ මිහිමඩලේ
සාමයෙ මල් දම් ගොතනා
එකමුතු මිනිසුන් වෙසෙනා
ඒ මල් යායට
අප හා එනු මැන
පාද යාත්‍රාවේ
මේ මිහිමඩලේ

ඔබ අත දුන මැනවි
මා අත ගනු මැනවි
අත්වැල් බන්දා මෙත් සිත් රන්දා
අත්වැල් බන්දා මෙත් සිත් රන්දා
අප යන ගමනට එක්වනු මැන ඔබ
පාද යාත්‍රාවේ

මේ මිහිමඬලේ
සාමයෙ මල් දම් ගොතනා
එකමුතු මිනිසුන් වෙසෙනා
ඒ මල් යායට
අප හා එනු මැන
පාද යාත්‍රාවේ
මේ මිහිමඩලේ

යුද බිම මල් අතුරා
ලොවම මලින් සරසා
මිනිස් සුගන්දේ සිත් ආනන්දේ
මිනිස් සුගන්දේ සිත් ආනන්දේ
ඒ මල් යායට එක්වනු මැන ඔබ
පාද යාත්‍රාවේ

මේ මිහිමඬලේ
සාමයෙ මල් දම් ගොතනා
එකමුතු මිනිසුන් වෙසෙනා
ඒ මල් යායට
අප හා එනු මැන
පාද යාත්‍රාවේ
මේ මිහිමඩලේ


ගායනය - දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී
සංගීතය - රෝහණ වීරසිංහ
පද - ධර්මසිරි ගමගේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී