ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ | Jaya siri ma hamuduruwaneජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ (ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ)
දර මිටි ඇද්දා
රෑ නිදි වැරුවා
ගිනි මැල ගහගෙන රැක හිටියා

එහෙව් අපට අද​
එන්න තහංචිද​
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ....

වැලි මලුවේ හිඳ සාදු කියන කොට​
අහිතක් නොහිතා ඉන්න හොඳයි
ඉස්සර වාගෙම දාඩිය මුහු වුනු
අපේ බාර පිලිගන්න හොඳයි

ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ
(ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ)

රන් වැට පාමුල සාදු කියන කොට​
ලෙංගතු කම් නොහිතණ් ඩ හොඳයි
බුදු හාමුදුරුවො දුටුවා වාගේ
දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොඳයි...

ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ
(ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ)
දර මිටි ඇද්දා
රෑ නිදි වැරුවා
ගිනි මැල ගහගෙන රැක හිටියා

එහෙව් අපට අද​
එන්න තහංචිද​
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ....
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ....
ජය සිරි මා හාමුදුරුවනේ

ගායනය :  දීපිකා ප්‍රියදර්ශනීComments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු