අතීතය සිහිනයක් පමණයි | Atheethayak Sihinayak Pamanai


අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නැ...
එදා සෙනෙහෙන් නොබැදුනානම්
මෙදා වියොවක් නැ...//

තැනූ මන්දිර බිදී වැටුනත්
නෙතේ කදුලක් නැ...//
සිනහවෙන්නට වරම් නොලදත්
හිතේ කිළුටක් නැ...

අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නැ...
එදා සෙනෙහෙන් නොබැදුනානම්
මෙදා වියොවක් නැ

සොබා දහමට නොවන අවනත
ලොවේ කිසිවක් නැ...//
ලොවේ පැරදුම මිසක කිසිදා
ලැබූ දිනුමක් නැ...

අතීතය සිහිනයක් පමණයි
සැබෑ සුවඳක් නැ...
එදා සෙනෙහෙන් නොබැදුනානම්
මෙදා වියොවක් නැ

ගායනය : කරුණාරත්න දිවුල්ගනේ
පද රචනය : පල්ලේගම හේමරතන හිමි
සංගීතය : නාලක අංජන කුමාර


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු