වස්සානයට අත වනලා - Wassanayata atha wanala


umara sinhawansa

වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයට කෙළවරට වී..
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරං
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී..... //

හාදු දෙන වැස්සේ
දේදුන්න අස්සේ
අපි පාවෙමුද තුරුලටම වී..
ඔබේ ඇස් අස්සේ
මං මාව දැක්කේ..
සංසාරයම මම නුඹගෙ වී..
තව ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරන්
සංසාරයම මෙය මට නොදී..
වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයට කෙළවරට වී..
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරං
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී..... 


වැට කඩුළු අස්සේ..
මල් පිපුණු බිස්සේ..
අපි හැංගෙමුද උණුහුමට වී..
සමනල්ලු පස්සේ..
දුව පැනපු කාලේ..
දැන් මට දෙන්න නුඹ මගෙම වී..
ඇයි ඈතින් ඉදන් ඔය තරම් රත්තරන්
මං ආවොත්ද නුඹ මට හිමි..
වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයට කෙළවරට වී..
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නවද රත්තරං
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී..... 

වස්සානයට අත වනලා ඉමු මග බලන්
උද්‍යානයට කෙළවරට වී..
ඔබ ඈතින් ඉඳන් ඉන්නේ ඇයි  රත්තරං
මං ගාවින්ම උණුහුම නොදී..... 

ගායනාව   :උමාරා සින්හවංස 
පද රචනය :මාදව 
සංගීතය    :අමිල දිල්හාන් 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී