වැලිතල අතරේ හෙමිහිට බසිනා - walithala athare hemihita basina

වැලිතල අතරේ හෙමිහිට බසිනා...//

නේරංජන නදියේ ගයා හිස වැඩ සිට බුදු වූදා
තිලෝහිමි මොක්සුව ලද මොහොතේ

සමාධී භාවනා...//

හිම කඳු වැටියේ සීතල හෙවනේ...//

චන්දන තුරු පීරා...//

ඇදී එන මල් මුවරද රසිනේ
සමඟ මුසු කෝමල මද පවනේ

ගැටීලා පාවෙනා...//

සත්සර නගනා ටික ටික සෙලවී...//

සිරි මා බෝ හිමිගේ මනෝහර
තල්පත් අතු රිකිළී
නටා ගිය කාලෙහි රස නැඟුනා

සරාගී ජීවනා...//

සඟමිත් මෙහෙණින් දකුණේ ශාඛා...//

සිරිලක ගෙන ආදා...//

සිටම තම මහමෙවුනා උයනේ
නටයි කොළ
වන්නම ලෙස මහ බෝ 

සුමීරී නාදෙනා..//


ගයනාව : W.D. අමරදේව


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana