තාරුකා පෙලින් එහා - Tharuka pelin eha

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
ලෝකයයි සුරංගනා
මනෝ නන්ද පෙම්වන්තයෝ
එහේ ගිහින් ඉඳින්නලූ

ආදරේ සුරංගනා
ලෝකයේ පහන් වැටේ
රත්තරං පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ ඉඳින්න එන්නලු
ආදරේ කුමාරි හා

කඳු නිම්නේ අප දෙන්නා තනි වීලා
සුදු මීදුම් අප දෑතේ පැටලීලා
මේ සැන්දෑ පවනැල්ලේ හරි සීතයි
ඔබ මා ඉන්නේ මිනිසුන්ගෙන් දුර ඈතයි
පෙම් සැඳෑව මේ සුරඟනා ලොවේ
යහන් තලා වේවිදෝ මන්දා

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
රත්තරං පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ ඉඳින්න එන්නලු
ආදරේ කුමාරි හා

අත් පටලා තුරු අතරින් දිව යමුදෝ
සිරි පොද වැස්සේ අපි තෙමිලා ගුලි වෙමුදෝ
අපි දෙන්නයි සැන්දෑවයි කඳු රෑනයි
හමුවු යාමේ මේ යාමේ මට සීතයි
පෙම් සෑඳෑව මේ සුරඟනා ලොවේ
යහන් තලා වේවිදෝ මන්දා

තාරුකා පෙලින් එහා
සේද නිල් ගුවන් තලේ
ලෝකයයි සුරංගනා
මනෝ නන්ද පෙම්වන්තයෝ
එහේ ගිහින් ඉඳින්නලූ

ආදරේ සුරංගනා
ලෝකයේ පහන් වැටේ
රත්තරං පහන් තරු
කරයි අන්න ආරාධනා
එහේ ඉඳින්න එන්නලු
එහේ ගිහින් ඉඳින්නලූ

ගයනාව : අතුල අධිකාරී සමඟ සමිතා එරන්දති මුදුන්කොටුව 
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී