තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා - thanha asha ologu kare la


තණ්හා ආශා
තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා
මග තොට නොබලා වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්නද මේ යන්නේ
ඒ සැපත සොයන්නද මේ යන්නේ
කතරේ.... ගිනිගත් වැළි තලයේ
තණ්හා ආශා

උතුරන ගංගා නියඟය ආදා//
වියළී යනවා ගහ කොළ මැලවී//
මල් හට ගන්නා වසන්තයම නෑ//
හැමදා...අප යන මේ ගමනේ
තණ්හා ආශා

අදුරෙන් ගැලවී එළිය සොයන්නෝ
හැමදා අදුරේ අදුර දකින්නෝ
අදුර දකින්නෝ
දිවියේ සාරය
දිවියේ සාරය මෙපමනි ඇත්තේ
අදුරේ... අප හැම වල්මත් වී
තණ්හා ආශා

සැපත විනෝදේ උපත කදුළ වේ
විපත පියා වේ මේ ලොව සැපතේ
විපත පියා වේ මේ ලොව සැපතේ
පිය පුතු දෙදෙනා එකටයි ඉන්නේ
කිසිදා.... නැත උන් වෙන් වන්නේ

තණ්හා ආශා ඔලොගු කරේ ලා
මග තොට නොබලා වගතුග නොසොයා
එළිය දකින්නද මේ යන්නේ
ඒ සැපත සොයන්නද මේ යන්නේ
කතරේ.... ගිනිගත් වැළි තලයේ
තණ්හා ආශා
තණ්හා ආශා
තණ්හා ආශා


පද රචනය - එස්. රත්නායක විසින්
සංගීතය - ලයනල් අල්ගම ශූරීන්ගෙන්
ගායනය - පණ්ඩිත් අමරදේවයන්ගේ


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී