සුදු ඇඳුමින් - Sudu Andumin

Jaya Sri

සුදු ඇඳුමින් සැරි මුව හසරැල්ලේ...
අරලිය ගහ යට සුවිසුරු නිල්ලේ...
තනිවෙන විට මා සමගින්
ඉඟිකර අදි මදි කරමින්
තනිවෙමු සොදුරියේ අපි සැනසිල්ලේ...

රන් තරු වටකර පායන සඳ ඇදි
සෙවනැලි සිතුවම් රෑ..
සිහිනෙන් ඔබ එන විට මා පිබිදෙන්නෑ...
අඩවන්වූ දෙනෙතින් ඔබ බැලුකල
මගෙ සිත ඉවසුම් නෑ..
කුමරිය ඇයි ඔබ තනියම සුසුමන් පෑ..
කුමරිය ඔබ අද මා ලඟ නෑ......

සුදු ඇඳුමින් සැරි මුව හසරැල්ලේ...
අරලිය ගහ යට සුවිසුරු නිල්ලේ...
තනිවෙන විට මා සමගින් 
ඉඟිකර අදි මදි කරමින්
තනිවෙමු සොදුරියේ  අපි සැනසිල්ලේ...

ගංතෙර ළග බට පඳුරෙහි
සිරි සිරි හඩ මට සිහිලැල් පෑ..
කුළුදුල් ආදර හැඟුමන් විසිරෙන්නෑ..

පාසල් යන ඔබ මාවෙත සිහිවන විට
මට ඉවසුම් නෑ...
මගෙ සිත තනිවම දොඩවයි සමගින් ඈ..
කුමරිය ඔබ අද මා ලඟ නෑ....

සුදු ඇඳුමින් සැරි මුව හසරැල්ලේ...
අරලිය ගහ යට සුවිසුරු නිල්ලේ...
තනිවෙන විට මා සමගින් 
ඉඟිකර අදි මදි කරමින්
තනිවෙමු සොදුරියේ  අපි සැනසිල්ලේ.....//


ගායනාව   :ජය ශ්‍රී 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී