සොවින් බර නුවන් විදාලා - Sowin Bara Nuwan Widala

T.M.Jayarathna

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා...//

හඳේ ජනිත වු අමාවන්
සැබැ ආදරේ අපේ
මුසාවන් නිසා අනුන්ගේ බිඳීලා ගියා
අහංකාර වු සිනාවෙන්
අපේ ආදරේ දවාලු
ලොවේ චෝදනා නිසා
මැවෙයි වේදනා....

සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා...

සදාතනික වු හැඟීමෙන්
මගේ ජීවිතේ පුරා
යාවුනා කියා සිතු මුත් ඔබේ ආදරේ
කඳුළින් කොපුල් තෙමාලු
මගේ ආදරේ මකාලු
ඔබේ චේතනා නිසා සිතේ වේදනා....
සොවින් බර නුවන් විදාලා
තැවුල් පැවසුවා හඬාලා
යොවුන් ආදරේ අපේ
ගියේ ඇයි මෙසේ බිඳීලා...//

ගායනාව   :ජයරත්න  
පද රචනය :හේමසිරි හල්පිට   
සංගීතය    :ක්ලැරන්ස් විජේවර්දන 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී