සිහින විජිතේ සරන්නේ සදා | Sihina wijithe saranne sada

සිහින විජිතේ සරන්නේ සදා
හමුවන්න පියවී විජිතයේ ජීවිතේ...//

හිමවතේ සිසිල ඔබයි සිතමී
වනමලේ සුවඳ ඔබයි සිතමී
සතුටු පිරි සාගරේ
සඳකැන් ඔබයි ආදරේ

සිහින විජිතේ සරන්නේ සදා
හමුවන්න පියවී විජිතයේ ජීවිතේ

හැම දිනේ සිහින ලොවේ නොරැඳී
හෙට දිනේ පියවි ලෙසින් හමුවී
සෙනෙහසින් ලංවෙලා
විමසමූ සිතින් යාවෙලා

සිහින විජිතේ සරන්නේ සදා
හමුවන්න පියවී විජිතයේ ජීවිතේ


ගායනය: ප්‍රියා සූරියසේන
පද රචනය: ප්‍රේමකීර්ති ද අල්විස්
සංගීතය: ප්‍රියා සූරියසේන

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු