සසලව ඇත ඔබෙ සිත | Sasalawa Atha Obe Sitha (Sanda Hiru Tharaka)
සසලව ඇත ඔබෙ සිත බියවී...
මගෙ සිත‍ වෙනතක දෝ.. සිතා..
සිතන්න සැක බිය හැරදා ලදේ..

සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්...
සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්..
ඔබේ හද තුල පායයි මගෙ ආදරේ..


එපා සිතන්න හිත රිදෙනා දේවල්..
‍එපා පතන්න අප වෙන්වන පැතුමන්..
එපා කියන්න සිත රිදෙනා දේවල්..
එපා බලන්න දුක හිතෙනා බැල්මන්..

සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්...
සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්..
ඔබේ හද තුල පායයි මගෙ ආදරේ..

සිතා සිතුවත් හිත රිදෙනා දේවල්..
පතා පැතුවත් අප වෙන්වන පැතුමන්..
‍හඬා කීවත් සිත‍ රිදෙනා දේවල්..
එපා බලන්න දුක හිතෙනා බැල්මන්..

සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්...
සඳ හිරු තාරකා පායනා ලෙසින්..
ඔබේ හද තුල පායයි මගෙ ආදරේ..///

ගායනාව : ආත්මා ලියනගේ 


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු