ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ | santha jonge weediye kade

jayalath manorathna
ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ.....//
මාළු වෙළඳම මාළු වෙළඳාම
ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ

මාළු කඩේ වටේ ගෑණු
පාලු නැතුව ඉඳිති පේනු.....//

සවස දෙකේ සිටලා රෑ....//
නවය දහය පසුවෙන තුරු....//
ඉස්සන් කූනිස්සන් හාල්මැස්සන් පොකිරිස්සන් යස...//
හොඳ බලයන් ඇට නඟුලන් බෝ ලාභෙට බෝ විකිණේ...//
ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ...//
මාළු වෙළඳම මාළු වෙළඳාම
ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ

මෙව්ව ගන්ඩ තම්බිලා තම්බි
අප්පුල ආයල සිඥ්ඥෝල.....//

බොහොවු ජාති දෙමළ ඉංග්‍රීසි...//
තූපහින්ද අරාබි එති...//

නෙක නෙක දිග රන්පාටැති
නන් නන් මාළුත් විකිණෙති....//

රට ලබු වම්බටු කරපිංචද
සේරද විලුණන්නෙය...//

ශාන්ත ජෝන්ගෙ වීදියේ කඩේ...//
මාළු වෙළඳම මාළු වෙළඳාම
ශාන්ත ජෝන්ගෙ.../// වීදියේ කඩේ

නා‍ට්‍ය‍ය : බැලසන්ත
ගායනය : ජයලත් මනෝරත්න

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana