සඳු සාක්කි කියාපුදෙන් | sandu sakki kiyapuden

සඳු සාක්කි කියාපුදෙන් (කියාපුදෙන් )
හිරු සහතික ලියාපුදෙන් (ලියාපු දෙන්)
සඳු සාක්කි කියාපුදෙන්
හිරු සහතික ලියාපුදෙන්
තරු දිවුරූ පොරොන්දු නාමෙන්
හිතුමතේට එහෙට මෙහෙට වැනෙන සිනාමල්
පැල් බැඳගෙන හිනාවෙන්න (හිනාවෙන්න )
මල්  වයසට ගෙනත් දුන්න (ගෙනත් දුන්න )
සුවඳ සිනා මල්

චන්ඩිකමට රණ්ඩු කරන
බන්ඩි ගොයම කලබලයට
( චන්ඩිකමට රණ්ඩු කරන
බන්ඩි ගොයම කලබලයට )
සිතිවිලි වක්කඩ කැඩේවි හරි සෝදිසියෙන්
බාල කියුම් ලාභ ලියුම් මල් වයසට දපනෙදාවි
හිත පොඩිවී නාස්ති වෙයි හරි පරිස්සමෙන්
පැල් බැඳ ගෙන හිනාවෙන්න ( හිනාවෙන්න )
මල් වයසට ගෙනත් දුන්න ( ගෙනත් දුන්න )
( පැල් බැඳ ගෙන හිනාවෙන්න ) හිනාවෙන්න
( මල් වයසට ගෙනත් දුන්න ) ගෙනත් දුන්න
සුවඳ සිනා මල්

නා නන් නා නා නා නන් නා 
නා නන් නා නා නා නන් නා

පුලුන් රොදක වෙස් අරගෙන
පිහාටුවක පැටලීගෙන
( පුලුන් රොදක වෙස් අරගෙන
පිහාටුවක පැටලීගෙන )
විරහ කඳුලු පාව ඒවි හරි සැහැල්ලුවෙන්
රම්‍ය රිදුම් සොඳුරු සුසුම්
මල් වයසට නීති දාවි
සිනා කුසුම බිම වැටේවි ඒ අවසරයෙන්
පැල් බැඳ ගෙන හිනාවෙන්න ( හිනාවෙන්න )
මල් වයසට ගෙනත් දුන්න ( ගෙනත් දුන්න )
( පැල් බැඳ ගෙන හිනාවෙන්න ) හිනාවෙන්න
( මල් වයසට ගෙනත් දුන්න ) ගෙනත් දුන්න
සුවඳ සිනා මල්

සඳු සාක්කි කියාපුදෙන් (කියාපුදෙන් කියාපුදෙන් )
හිරු සහතික ලියාපු දෙන් (ලියාපු දෙන් ලියාපු දෙන් )
සඳු සාක්කි කියාපුදෙන්
හිරු සහතික ලියාපු දෙන්
තරු දිවුරූ පොරොන්දු නාමෙන්
හිතුමතේට එහෙට මෙහෙට වැනෙන සිනාමල්

පැල් බැඳගෙන හිනාවෙන්න (හිනාවෙන්න )
මල් මල් වයසට ගෙනත් දුන්න (ගෙනත් දුන්න )
සුවඳ සිනා මල් ////


ගායනය - නිරෝෂා විරාජිනී
පදරචනය - කැළුම් ශ්‍රීමාල්
සංගීතය - ඇන්තනී සුරේන්ද්‍ර

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana