සඳේ.. ඔබ ඇයිද මේ යාමේ - Sande Oba Aida Meyame Ahasa kara Negune


Rukantha Gunathilaka,

සඳේ.. ඔබ ඇයිද මේ යාමේ....
අහස කරා නැඟුණේ....
සිතේ... දුක හිරු නිවා දැමුවේ...
නැතුවද ඔබ දන්නේ....
ගිනි හිරු පායා සොමි සඳ බැසලා
මගෙ ලොව එළිය වෙලා......

සඳේ ..ඔබ ඇයිද මේ යාමේ....
අහස කරා.... නැඟුණේ..

ඔබ තරු වටකර හිනැහෙන යාමේ...
ඈ දුර යහන් ගැබේ....
රෑ නොනිදාගෙන වැලපෙන මා හට
ඔබගේ කිමද පලේ...

සඳේ .. ඔබ ඇයිද මේ යාමේ....
අහස කරා නැඟුණේ.....

සඳ දෙස බල බල මා පැතු පැතුමන්
මෙතෙකැයිකියන බෑ......
හිරු මා දැව්වත් මා ලද උණුසුම
අමතක කරන්න බෑ.......

සඳේ.. ඔබ ඇයිද මේ යාමේ....
අහස කරා නැඟුණේ....
සිතේ... දුක හිරු නිවා දැමුවේ...
නැතුවද ඔබ දන්නේ....
ගිනි හිරු පායා සොමි සඳ බැසලා
මගෙ ලොව එළිය වෙලා......

සඳේ.. ඔබ ඇයිද මේ යාමේ....
අහස කරා නැඟුණේ....
සිතේ... දුක හිරු නිවා දැමුවේ...
නැතුවද ඔබ...... දන්නේ....

ගායනාව   : රූකාන්ත ගුණතිලක 
පද රචනය :රූකාන්ත ගුණතිලක  
සංගීතය    : රූකාන්ත ගුණතිලක  
Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana