සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා - Sanda horen horen horen bala

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වලා රොදක සැඟවිලා
අපේ මියුරු පෙම් කතා අසා සිටිනවා
අසා සිටිනවා

කදුළු බිඳු  ගලා සඳේ තුරු ලතා පුරා
සියොළඟම සැලී මගේ නොහිම් සීතලේ
ඔබේ නෙත යදී...ම්ම්ම්
මහද වියරුවෙන්

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වලා රොදක සැඟවිලා...
අපේ මියුරු පෙම් කතා අසා සිටිනවා

කියඹු වැල් ලිහී ඔබේ මාරුතේ සැලී 
කොපුල් තල ගැටී මගේ සිතුම් සසලවයි
නිවාලන්න මා ම්ම්ම් 
ඔබේ සිසිළසින්

සඳ හොරෙන් හොරෙන් හොරෙන් බලා
වලා රොදක සැඟවිලා
අපේ මියුරු පෙම් කතා අසා සිටිනවා
අසා සිටිනවා

ගයනාව :  W.D. අමරදේව
සංගීතය : ප්‍රේමසිරි කේමදාස


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana