සමාන වී ඉපදී දිවි තලාවේ - Samana wi ipadi diwi thalaweසමාන වී ඉපදී දිවි තලාවේ
කුලේ නිසා ලොව සමහරු මුලාවේ
මගේ කියා මොනවද අපි ගෙනාවේ
දිනේ පැමිණි විට මරුවා හිනාවේ //

ඔබේ ළය පැලුවත් තනිකර රතු ලේ
මගේ ළය පැලුවත් තනිකර රතු ලේ
ඔබ මැරුණත් ඔබේ සිරුර දිරනවා
මා මැරුණත් මගේ සිරුර දිරනවා

සමාන වී ඉපදී දිවි තලාවේ
කුලේ නිසා ලොව සමහරු මුලාවේ
මගේ කියා මොනවද අපි ගෙනාවේ
දිනේ පැමිණි විට මරුවා හිනාවේ

මිනිස්කමින් ලොව කුලය හැදෙනවා
සරණාමර හිමි ලොවට දෙසනවා
ඒ දහමින් ලොව අදුර බිදෙවා
සමාජයේ ඉන් එළිය වැටේවා

සමාන වී ඉපදී දිවි තලාවේ
කුලේ නිසා ලොව සමහරු මුලාවේ
මගේ කියා මොනවද අපි ගෙනාවේ
දිනේ පැමිණි විට මරුවා හිනාවේ//

ගයනාව : ජේ.ඒ. මිල්ටන් පෙරේරා
සංගීතය : තිලක් කරුණාතිලක
පද රචනය : බෙනඩික් පෙරේරා
චිත්‍රපටය : දෙයියන්ගෙ තීන්දුව (1976)

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී