සබඳ අපි කදු නොවෙමු උනුන් පරයා නැගෙන - Sabanda api kandu nowemu unun paraya nagena


සබඳ අපි කදු නොවෙමු
උනුන් පරයා නැගෙන
සුනිල දිය දහර වෙමු
එකම ගගකට වැටෙන....//
හා ...හා ...හා ....හා ....හා

වියරු ගිනිදැල් නොවෙමු
වනය අවුලා තබන
සිහිල දෙන වැස්ස වෙමු
දැවෙන කැලයට වසින ....

සබඳ අපි කදු නොවෙමු
උනුන් පරයා නැගෙන
සුනිල දිය දහර වෙමු
එකම ගගකට වැටෙන....//
හා ...හා ...හා ....හා ....හා


නපුරු හිනය නොවෙමු
ළමුන් නිදි සුව බිදින
සොදුරු අඞහැරය වෙමු
දනන් නින්දෙන් මුදන ...

සබඳ අපි කදු නොවෙමු
උනුන් පරයා නැගෙන
සුනිල දිය දහර වෙමු
එකම ගගකට වැටෙන//
හා ...හා ...හා ....හා ....හා


ගායනය :ගුණදාස කපුගෙදර


Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ | athin pa salambe nagi nade

සිත්තම් කරමින් මනසේ ඔබෙි රුව | siththam karamin manase obe ruwa lyrics by dayan witharana