රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් - Reta man sihinen ewidinRomesh sugathapala&jithmi aberathna

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනවිත් ඔබහට පුදන්නම්
නින්දේම සැමදා ඉන්නම් ඔබ ලඟ හිඳී නම්
පාට ගෑ හීනයේ දෙතොල් මං සිඹින්නම්

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනවිත් ඔබහට පුදන්නම්..

මේ ප්‍රේම පාරේ පියමැන්නෙ අපි දෙන්නා
සිහිවී සදා දී ඔය තුරුලෙ මං උන්නා
රෑ මල් නෙලාලා වරලේ ගසාලා
නිල් අහසෙ ඔබ එක්ක පියඹා ගියා මං

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනවිත් ඔබහට පුදන්නම්..

පිපිපාන යාමේ මල් යායෙ රොන් ගන්නා
බඹරා ඔයා නම් මල වාගෙ මම ඉන්නම්
මේ පෙම් කතාවේ බඹරිඳු තමා මං
මේ යායේ පෙම් කුසුම සැමදා මගේ නම්

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනවිත් ඔබහට පුදන්නම්
නින්දේම සැමදා ඉන්නම් ඔබ ලඟ හිඳී නම්
පාට ගෑ හීනයේ දෙතොල් මං සිඹින්නම්

රෑට මං සිහිනෙන් ඇවිදින් රහසක් කියන්නම්
ආදරේ දෝතින් ගෙනවිත් ඔබහට පුදන්නම්


ගායනාව   :රොමේෂ් සුගතපාල,ජිත්මි අබේරත්න Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු