පුෂ්ප මකරන්දය මාගේ | Pushpa makarandaya mage

sujatha aththanayake with narada disasekara
පුෂ්ප මකරන්දය මාගේ
බෘංග මදිරා රස ඕගේ
බොන්න තව මන්ද ප්‍රමාදේ
වෑහේ රසේ

බෘංග හිමි හංස විමානේ
පුෂ්ප රන් රේණු ගුලාවේ
බැන්ද කිංකිණි අනුරාවේ
වෑහේ රසේ

පුෂ්ප මකරන්දය මාගේ

ම්ම්ම්ම්ම්ම්

ම්ම්ම්ම්ම්ම්

සුවඳ හමන දිගන්තේ
ප්‍රේම මධුර වසන්තේ
මල් පීදුණ කැදැල්ලේ
කෝකිලයකු තුරුල්ලේ

ම්ම්ම්ම්ම්ම්

ම්ම්ම්ම්ම්ම්

ලියලන ආදර සෙනේ
ලොව සුවදායක කරේ
රන් මිණි මුතු වැල් තියේ
මගෙ හිත ගිය මාළිගේ

පුෂ්ප මකරන්දය මාගේ
බෘංග මදිරා රස ඕගේ
බොන්න තව මන්ද ප්‍රමාදේ
වෑහේ රසේ

බෘංග හිමි හංස විමානේ
පුෂ්ප රන් රේණු ගුලාවේ
බැන්ද කිංකිණි අනුරාගේ
වෑහේ රසේ

පුෂ්ප මකරන්දය මාගේ


පබැදුම : නිහාල් ඒ. ජයසිංහ
තනුව හා සංගීතය : ෂෙල්ටන් ප්‍රේමරත්න
ගායනය : විශාරද සුජාතා අත්තනායක සමඟින් නාරද දිසාසේකර
සිනමාපටය : සිහින හතක් (1966)

Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු