පුංචි දවස් වල නින්දට යද්දී - punchi dawas wala nindata yaddiපුංචි දවස් වල නින්දට යද්දී
පීතු පාදං නමාමහං කියලා..
වැන්ද දෙපා යළි අදත් වඳින්නම්
මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණෙනි..

මල් බෝනික්කන් පූසි පැටව් ටික
පාට ගවුම් පොඩි අද තනිවෙනවා//
පියාණෙනී ඔබෙ ආසිරි විඳ විඳ
ඉරණම් ගමනක් යන්නට යනවා..

පියාණෙනී ඔබෙ පුංචි කුමාරිය
පුංචි මනාලිය වී යන දවසේ
එපා අඬන්නට එපා අඬන්නට
පුංචි මුණුබුරෙක් කැන්දන් එන්නම්
මා හෙට දවසේ...

පුංචි දවස් වල නින්දට යද්දී
පීතු පාදං නමාමහං කියලා..
වැන්ද දෙපා යළි අදත් වඳින්නම්
මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණෙනි
මංගල ගමනට යන්න අවසරයි පියාණෙනි..ගායනය : සුජාතා අත්තනායක Comments

Popular posts from this blog

මේ රට මගෙ රට . . . Me Rata Mage Rata . . .

Emba ganga nawathinu | එම්බා ගංගා නවතිනු

Ganga addara ma sihil senehi sanasi | ගඟ අද්දර මා සිහිල් සෙනෙහි සැනසී